sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

Юбилеен брой на вестник КИЛ, печатният орган на Сдружение на писателите - Варна

29.01.2023 | 434 | файл (1)

       В първите дни на януари излезе от печат извънреден брой по повод 30-годишнината на "КИЛ: Култура, изкуство, литература". На страниците му са намерили място творби на знакови за Сдружението на писателите - Варна покойни вече автори, както и част от активно публикуващите настоящи членове.

460 Юбилеен брой

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab