sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ЗА НАС

04.10.2022 | 558

      Сдружението на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е вестник "КИЛ (Култура Изкуство Литература)", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. "Крали Марко" № 11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

       Сдружението провежда ежегоден конкурс за разказ на името на писателя Атанас Липчев. Първото издание на конкурса е през 2015 г. Периодично излизат сборници с избрани творби на участници. 

Връзка с редакцията на КИЛ: kil2009@abv.bg

Връзка с УС: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

линк към публикация от д-р Ваня Колева за историята на вестника като част от историята на нашето сдружение:

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab