sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

Турхан Расиев на 80

28.01.2022 | 870

На 28. І. 2022 година писателят сатирик и редактор във вестник "КИЛ" Турхан Расиев навършва 80 години. Да е здрав, дълголетен и щастлив!

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab