sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

Почина Никола Анков

28.01.2022 | 883

На 27. І. 2022 г. почина нашият колега и приятел Никола Анков.

Мир на душата му и светлина по пътя му!

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab