sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

Детска литературна школа "Движение"

09.09.2014 | 2065

Детска Литературна Школа "Движение"
 
Описание:
 
Детска литературна школа „Движение” е създадена през 2010 година във Варна. Целта е да издирва, подкрепя и обучава млади литературни таланти. Те влизат в школата след конкурс. Занятията се провеждат всяка събота в къщата на писателите във Варна. Приоритет е създаването на среда, в която не само се пишат и четат произведения, но и се коментират текстове, изразяват се мнения и се възпитава в децата любов към книгите.

Доскоро в школата се влизаше след провеждане на конкурс сред всички ученици във Варненските училища. От есента на 2014 година членовете на школата могат да се записват свободно. 
 
Обучението е безплатно и е част от идеята на Сдружение на писателите да поддържа жив интереса към литературното богатство сред младите хора.
 
В тази литературна работилница на бял свят излязоха произведения, обхващащи всички аспекти на литературното пространство – разкази, стихотворения, фейлетони, есета, очерци и др.

Ръководител на школата е белетриста Мариан Желев.
 
 

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab