sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

Нова книга на Иван Доброгледски

02.12.2021 | 698

Ключът на реката

Роман

автори Иван Доброгледски и Белла Донна  
редактори Катя и Константин Зографови 
изд. "Фабер", Велико Търново, 2021 
ISBN 978-619-00-1340-2

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab