sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АТАНАС ЛИПЧЕВ 2021” ЗА РАЗКАЗ - НАГРАДИ

18.06.2021 | 1505

 

СДРУЖЕНИЕ  НА  ПИСАТЕЛИТЕ – ВАРНА

 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АТАНАС ЛИПЧЕВ 2021”

ЗА РАЗКАЗ – 2021 г.

 

 

           Жури в състав:        проф. дфн Сава Василев

                                           Владимир Шумелов

                                           Ангел Дюлгеров

определи следните наградени автори:

 

           ПЪРВА НАГРАДА (300 лв.)

           Никола Златков Николов (София) за разказа „Лошият капитан“

 

           ВТОРА НАГРАДА (200 лв.)

           Ина Василева (София) за разказа „Братя“

 

           ТРЕТА НАГРАДА (150 лв.)

           Силвия Христова Четрокова (Асеновград) за разказа „Една войнишка каска“

 

           НАГРАДА ЗА УЧАСТНИК НА МЛАДЕЖКА ВЪЗРАСТ (150 лв.)

           Александър Евгениев Колев (София) за разказа „Хубава жена“

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab