sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ПЪТУВАЩ ТЕАТЪР „МОРЕТО, КОЕТО НИ ПРАВИ БЛИЗКИ“ Варненски поети в гр. Каварна

03.08.2019 | 2323

На 10 юни 2019 г. в читалище „Съгласие – 1890“ – гр. Каварна, бе проведена приятелска среща между членовете на местния Литературен клуб и представители на варненски творчески формации: Станка Бонева, Радостина Драгоева и Гергана Славова – от Сдружението на писателите, Магдалена Маркова – ръководител на Литературна школа „Касталия“ при Общинския детски комплекс, и Мариела Русева – поет и галерист в ЦКИП „Румелина“.

 Библиотечният екип на читалището посрещна гостите радушно, приветствайки ги с най-топли слова. В отговор Радостина Драгоева, която е родом от Каварна, представи поотделно своите колеги. След разменените взаимни поздрави започна четенето на избрани от авторите поетични творби, обединени около темата „Морето, което ни прави близки“ – наслов на инициираната среща. За да бъде по-траен светлият спомен от проявата, всеки от гостите автори дари на библиотеката свои книги с автограф. Бяха поднесени също и най-новите броеве на вестник КИЛ („Култура, изкуство и литература“), емблематичното издание на Сдружението на писателите – Варна, както и на в-к „НахОДКи“ – на ОДК – Варна. В дружелюбна препратка за нестихващи лирични пориви се превърнаха прибавените джобни тефтерчета, без които авторите губят своето предназначение.

Своите талантливи поетични инвенции споделиха и местните автори. В края на срещата прозвучаха заключителните думи на библиотекарите Анна Томова и Марияна Будева, изразили надежда сформиралите се творчески контакти да продължат и в бъдеще.

Радостина Драгоева

 

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab