sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

Първи национален конкурс за есе

15.02.2018 | 3511

     В рамките на програма „Младежки дейности“ 2018г., дирекция „Образование и младежки дейности“, Община Варна ще реализира първото издание на Националния конкурс за есе на тема „Само ако започнеш да правиш добро, ще повярваш в него“. Конкурсът има за цел да даде възможност на млади хора да представят своя мироглед и да разгърнат творческия си потенциал.

 

 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

 

  1. Право на участие в конкурса имат лица от 15 до 35 години.
  2. Изисквания:

2.1. Формат:

2.2. Придружаваща информация:

2.3. Срок, форма и начин за предаване на творбите:

2.4. Всеки автор може да участва с едно есе.

3. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.

4. Критерии за оценяване:

4.1.Изисквания:

4.2. Език:

5. Оценяване:

5.1.Оценяването се осъществява от тричленно жури.

5.2. Есетата се предоставят на журито без личните данни на автора.

6. Награден фонд, съгласно заповед на Кмета на Община Варна:

7. Отличените есета ще бъдат публикувани до 31 юли 2018 г. на сайтовете: www.varnanamladite.com и www.azmogaazznam.com както и на сайта на Сдружение на писателите - Варна www.sdrujeniepisatelivarna.bg,

 

8. Времето и мястото за връчване на наградите ще бъде съобщено допълнително.

 

За контакт и допълнителна информация:

Йоанна Недева, младши експерт „Младежки програми и партньорства“

тел: 052/820 804

    

         Нашата действителност провокира различни гледни точки и проекции на възприятия, в която расте и се развива българската младеж. Всички ще очакваме с интерес есетата на младите творци и възможността да споделим техния свят на мечти и надежди.

На всички участници пожелаваме успех!

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab