sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

Нови членове в Сдружение на писателите - Варна и празнично четене по повод Деня на поезията.

01.10.2023 | 877

        На общо събрание, проведено на 29. IX. 2023 г. от 18:00 ч. в Дома на писателя бяха обсъдени текущи въпроси и се проведе гласуване за прием на нови членове. Вечерта завърши с литературно четене от присъстващите творци.
       В Сдружение на писателите – Варна бяха приети следните автори (по азбучен ред): Борислав Арнаудов (представен от Валентина Лозова), Мариана Стоянова (представена от Станка Бонева),  Ненчо Чуклев (представен от д-р Ваня Колева),  Светла Велева (представена от Валентина Лозова), Стела Стоянова (представена от Катя Вангелова) и  Юлиян Атанасов (представен от д-р Ваня Колева).
      Добре дошли! Желаем им здраве и много вдъхновения!
 
 
На кадрите – членове на УС представят кандидат-авторите:
 
 

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab