sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

Образи на българската литература и култура в националните и чуждестранните специализирани издания и в медиите

27.05.2015 | 2316

 

Сдружение на писателите - Варна

Национално общество за литература и изкуства „Формула 6”

2015 г.

Най-любезно Ви канят да присъстване на втората национална среща „Образи на българската литература и култура в националните и чуждестранните специализирани издания и в медиите”.

Форумът се провежда с любезното спомосъществователство на Община Варна и други културни институции от града и страната.

         Акцентите през 2015 г. са: водещи тенденции, естетики и форми в българската култура, съвременният диалог между поколения и автори с различен стил и различен почерк, оперативната критика в националните специализирани издания и в медиите, актуалното от световната художествена литература и хуманитаристика, нови прочити на българската класика.

         Деловите заседания на Националната среща ще се проведат в Галерия „CONTEMPORARY SPACE”, гр. Варна, ул. „Марко Балабанов” № 21

Втора национална среща „Образи на българската литература и култура в националните и чуждестранните специализирани издания и в медиите”

 

Дневен ред:

 

  1. 05.2015 г. 18.00 ч.                      - откриване авторска изложба

THIS IS NOT AMERICA на Красимир Русев

  1. 05.2015 г. 10.00-16.00 ч.            - делово заседание
  2. 05.2015 г. 10.00-12.00 ч.            - дискусия

 

Авторска изложба

 

THIS IS NOT AMERICA на Красимир Русев

 

Втора национална среща „Образи на българската литература и култура в националните и чуждестранните специализирани издания и в медиите”

 

Българското общество има вопиюща нужда от жив диалог по проблемите на културата в контекста на непрекъснатите промени в обществото ни и глобализиращия се свят на изкуствата. Проведеното вече първо издание на форума през септември 2014 г. доказа изключителната му актуалност и повишен интерес от страна на представителите на специализираните издания и медии, свързани с проблемите на литературата и културата, както и на специалистите от различни институции и академични общности, занимаващи се с тази проблематика. Бяха поставени важни въпроси, дискутирани бяха актуални проблеми, отнасящи се до реалното функциониране на структурите в света на културните комуникации. Направени бяха множество констатации и полезни предложения. Опитът доказва, че проектът би постигнал сериозни резултати, само ако бъде продължен и придобие още по-голяма популярност, ако привлече повече представители на институциите и изданията, участващи в системата на културата. Не случайно се стигна до общо разбиране за по-активното включване на електронните медии във форума – телевизии, радиа, електронни издания и сайтове и др. Така не само ще се разшири кръгът на участниците, но и ще се достигне до по-голяма част от аудиторията, която, в последна сметка, е реалният потребител на културната продукция. Да не забравяме, че специализираните издания за литература и култура и електронните медии имат решаваща роля както за осъществяването на информационния поток, така и за образованието и възпитанието на зрителя, читателя и слушателя. Новото издание ще заложи на периодичните издания в централните електронни медии, но заедно с тях ще включи в диалога и представителите на извънстоличните издания от различни градове, в това число и от по-малките населени места. Не на последно място, залага се на идеята да се създаде регулярна (годишна) форма за дискутиране и оценка на работата на специализираните издания за литература и култура. Добре би било тя да се превърне в традиционна и да се свързва с авторитета на град Варна. Това би утвърдило последния като един от важните литературни и културни градове на България.

         Форумът „Образи на българската литература и култура в националните и чуждестранните специализирани издания и в медиите” е уникален като трибуна за съвременна критика, отразяваща процесите и тенденциите в периодичните издания и електронните медии.    

 

 

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab