sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ПОКАНА ЗА 24.VI.

23.06.2023 | 372

     На 24 юни от 11:00 ч. в Планетариума  ще представен музикално-поетичният  спектакъл "Звездите над Варна" по творби на автори от Сдружение на писателите - Варна.   Сценарий: Красимир Йорданов.

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab