sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

Покана за 6 юни

03.06.2023 | 363

На 6 юни от 18:30 ч. сатирикът Венцислав Бойчев ще представи новата си книга "Малки драми" (Малки драми - в епиграми). Събитието ще се състои в Дома на писателя - Варна, ул. "Крали Марко" № 11.

Заповядайте!

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab