sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ПОКАНА

15.05.2023 | 324

На 16.V.2023 г. от 18:30 ч. в Дома на писателя  (ул. "Крали Марко" № 11) ще се състои четене по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Участват членовете на Сдружение на писателите - Варна.

Заповядайте!

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab