sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

IX НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ "АТАНАС ЛИПЧЕВ" и резултати от предишните издания

25.03.2023 | 767

Мото: "Божичко, българино, от какво си направен..." (А. Липчев)

 

Сдружение на писателите - Варна

обявява

ІХ Национален литературен конкурс за разказ

„Атанас Липчев"

 

Условия:

1. Конкурсът е отворен за автори над 18-годишна възраст.

2. Творбите се приемат само в електронен вариант на literaturenkonkurs@abv.bg

3. Приема се един разказ до 4 (четири) страници, шрифт Times New Roman, размер 12.

4. Конкурсът е анонимен; разказите не трябва да са публикувани никъде преди това, включително в интернет, респ. в социалните мрежи.

5. Творбите трябва да се изпратят в два файла: в единия - само творбата; във втория - при творбата да са вписани трите имена на участника и данни за кореспонденция: домашен адрес, телефон и адрес на електронна поща.

6. С участието си в настоящия конкурс авторите се съгласяват творбите им да бъдат публикувани в медия или сборник.

7. Награди: първа награда - 500 лв.; втора награда - 300 лв.; трета награда - 200 лв., и две поощрения.

8. Краен срок за участие: 23. V. 2023 г.

      Творбите ще се оценяват от компетентно жури. Лауреатите ще бъдат уведомени допълнително за датата и мястото на награждаването.

       Успех на участниците!

 

Резултати от предишни издания на конкурса:

VIII конкурс

VII конкурс

VI конкурс

V конкурс

IV конкурс

III конкурс и паметна вечер, посветена на Атанас Липчев

II конкурс

I конкурс

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab