sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

Възпоминание за Атанас Липчев

06.02.2023 | 418

   На днешния ден е роден (1951 г.) и починал (2010 г.) писателят Атанас Бойчев Липчев, "виновник" за съживяването на вестник КИЛ и Сдружение на писателите - Варна. Помним го. Тачим го.

Линк към Има ни, живи сме!

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab