sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

КОНКУРС

КИЛ

Наградени автори в IX национален конкурс за разказ "Атанас Липчев"

17.06.2023 | 347

     За конкурса бяха получени 95 разказа от страната и чужбина. Журираха проф. д.ф.н Сава Василев, ...

КИЛ

IX НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ "АТАНАС ЛИПЧЕВ" и резултати от предишните издания

25.03.2023 | 653

Мото: "Божичко, българино, от какво си направен..." (А. Липчев)   Сдружение на писателите - Варна обявява ІХ На...

1
sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab