sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

САТИРИЧНИ СТРЕЛИ

2013

Венцислав Бойчев

Епиграми, апострофи Варна, 2013 г. ИЗ КНИГАТА ЕПИГРАМИ ПОЛИТИКА Ту - наляво, ту - надясно, а народът - все натясно. ЕПИГРАМА И ОДА На епиграмата ѝ е такваз природата - да бъде опозиция на одата. ЖЕЛЯЗНА ДИСЦИПЛИНА От нея мозъкът ръждясва и рядко мисъл там се вясва. УДАРНО Всички дати - с компромати. ЛЮБОВЕН ТРИЪГЪЛНИК В проза или в рима в него все са трима. АПОСТРОФИ По П. Р. Славейков "Пустиня е сърцето ни без идеал" Оазис е ако рушвет си взел - не дал. По Хр. Смирненски "Два свята, единият е излишен!" Но кой от тях - бъдещ и кой - предишен? По Н. Вапцаров "Борбата е безмилостно жестока" с водата, парното и тока. По П. Пенев "Когато се наливаха основите", властта я бяха взели вече новите. По Радой Ралин "Който бърка в меда, не бърка" Ама всички ни ще побърка.

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab