sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК ПО МОРСКО ДЕЛО (в съавторство))

2022

Венцислав Бойчев

автори: Венцислав Бойчев, Стоян Стоянов изд. "Техника", С, 1980 г. Първият тълковен речник по морско дело в България

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab