sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

СРЕД ВЪЛНИТЕ

2022

Венцислав Бойчев

Афоризми, апострофи изд. "График", Варна, 2022 г. ISBN 978-619-242-175-5 ИЗ КНИГАТА АПОСТРОФИ По Н. Вапцаров "Ти помниш ли морето и машините и трюмовете, пълни с лепкав мрак?" С тях заедно живяхме през годините, ала сме вече станали за брак. По Н. Лилиев "... сред плисъка отмерен на вълните" изнизват се и нощите, и дните. По Федерико Гарсия Лорка "- Безкрай горчива е водата на морето". Опиташ ли я, вече е в сърцето. По Хр. Фотев "Морето само силните обича, а мъртвите изхвърля на брега" Пожизнено така ни то обрича - облети в радост или пък - в тъга. По Ив. Пейчев "ако не е със тебе оня бряг, от който ти за някъде си тръгнал" - едва ли би успял със своя бяг, когато беше ти брегът омръзнал. По Ив. Ненков (муз. Стефан Маринов) "Ах, морето! Ах, морето!" Право нямаме на вето - зее празно портмонето. Всичко глътна го морето. По Ив. Ванев (муз. Ив. Коларов) "Бургаски вечери, рибарски мрежи..." Дали днес някой ще ги забележи? По П. Яворов "От заник-слънце озарени, алеят морски ширини". Отдавна няма тук промени, тъй хоризонтът се стесни. По Константинос Кавафис "Недей забравя никога Итака". Помни, че Пенелопа там все чака.

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab