sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

АКО МОЖЕХА ДА НЕ МЪРМОРЯТ

2020

Венцислав Бойчев

Монолози и апострофи из. "График", Варна, 2020 г. ISBN 978-619-242-084-0 МОНОЛОЗИ ЗАКАНАТА НА НАЛЪМА: - Ще цъфна, като се разлистя, но няма книга да прелистя! Дали за някого е драма, ако съм "цъфнал" в епиграма? ДЪРЖАВНОТО КОРМИЛО: - Голяма власт и златна мина - мечтаят тъй за мен мнозина. но този, който ме докопа, слуга ще бъде на Европа. АПОСТРОФИ: По заглавия познати - разни случки припознати. По Хр. Смирненски ПРИКАЗКА ЗА СТЪЛБАТА Благи думи ще редите, щом най-горе се вредите. А като сте най-отдолу, ще бичувате до голо. По Кен Киси ПОЛЕТ НАД КУКУВИЧЕ ГНЕЗДО На тия, дето в лудница държат, все "бисери" в главите им кръжат. Мнозина смятат, че ще минат метър и в тази на "Четвърти километър".

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab