sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

САТИРИЧЕН ХОРОСКОП римуван

2020

Венцислав Бойчев

Хумор, сатира, пародии изд. "График", Варна, 2020г. ISBN 978-619-242-107-6 ИЗ КНИГАТА Вирус ще ни погоди фасон за курортния сезон. --- Пак дните ще са в тъмни краски - ще носим дълго време маски. --- Без маска който се разхожда, полиция ще го спохожда. --- През таз година - с менте ваксина. --- Дори да няма епидемия, властта внушава ни: "пандемия". --- Дълго маските ще носим - от Европа помощ просим. --- И през Новата година ни очаква карантина.

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab