sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ЗАСЕЙ МИ МОРЕ

2012

Станка Бонева

Поезия изд. "Фабер", Велико Търново, 2012 и 2015 г. ISBN 978-954-400-684-6 редактор: Яна Кременска художник: Мая Рад художествена идея: Ваня Маркова оформление: Силвия Георгиева дизайн на корицата: Деян Колев

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab