sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ЧУДЕСНА СИ

1993

Павлина Циганчева

Сборник с разкази изд. "Роял - 77", Варна 1993 г. Предговор от Атанас Мочуров ISBN 954-8005-73-5

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab