sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ТВОРЧЕСКИ КИЛВАТЕР

2022

сборник

сборник с творби на автори от Сдружение на писателите - Варна редактор и коректор Ваня Колева съставител Станка Бонева художник Радко Мурзов изд. МС, гр.Варна, 2022 г. ISBN 978-619-7600-21-6

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab