sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ЧЕРГАРКА

2005

Екатерина Митева

Поезия автор Екатерина Митева изд. "Зограф", Варна, 2005 г. ИЗ КНИГАТА: ЗАСПИВАЩО МОРЕ Морето се приготвя да заспива, от сол и смях е вече уморено, от него взеха, пиха до насита, сега е тихо, шепнещо, зелено. Вълните - изумрудени клавиши, акордите си нежно ще проронват и с пяна ще рисуват по скалите, легенди древни тихо ще напомнят. И мракът ще прегърне синевата. Последен гларус, шепот на криле... Луната царствена и златна ще стъпи на заспалото море. Ще се излегне - жълта романтична на морския копринен балдахин и арфата ѝ - тиха и лирична, ще ромоли сребристия си химн... Тогава мидите сърцата си отварят...

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab