sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО НА ВСЕЛЕНАТА И ЧОВЕЧЕСТВОТО

2012

Дима Димитрова †

Прозаичен стих, записи; Дима Димитрова, автор изд. График", Варна 2012 г. худ. Радко Мурзов ISBN 978-954-8760-30-0

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab