sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ОБИЧАМ ГРЕХОВЕТЕ СИ. Избрани стихотворения 1979 - 2017 г.

2021

Иван Ставрев †

Избрана поезия Книгата е издадена посмъртно съставител Сашо Серафимов ред.Ангел Дюлгеров коректор Светла Трайкова дизайн Кирил Тодоров изд. "МС", Варна, 2021 г. ISBN 978-954-9484-42-7

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab