sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ДУМИ ОТ ДЪЛГИЯ ПЪТ. Онтология на болката в поезията на Борис Христов

2019

Ангел Дюлгеров †

Литературно изследване автор Ангел Дюлгеров худ. Христо Христов изд. "Онгъл", Варна, 2019 г. ISBN 978-619-7373-47-9

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab