sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

Пеперуден полъх

2019

Катя Вангелова

Поезия автор Катя Вангелова редактор Павлина Йосева изд. "МОНТ", С., 2019 г. ISBN 978-619-169-188-3

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab