sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

КЛЮЧЪТ НА РЕКАТА (в съавторство)

2021

Иван Доброгледски

Роман автори Иван Доброгледски и Белла Донна редактори Катя и Константин Зографови изд. "Фабер", Велико Търново, 2021 ISBN 978-619-00-1340-2

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab