sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ЕРАТО - СЪЛЗИТЕ НА МЪЛЧАНИЕТО

2004

Руми Пенчева

За романа ЕРАТО-Сълзите на мълчанието В настоящата книга авторката описва драмата породена от противоречията на два етноса в един и същи свят. Руми Пенчева посвещава този роман на всички сираци и изоставени деца по света с посланието: Силата е в самите нас!

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab