sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ЦЕНАТА НА КУКЛИТЕ

2015

Валентина Лозова

автор Валентина Йосифова (Валентина Лозова) редактор: Валери Станков изд. "Колор Принт", Варна, 2015 г. ISBN 978-954-760-357-8

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab