sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ПОД ПЯСЪЧНАТА РИЗА НА БРЕГА

2013

Валентина Лозова

Поезия автор Валентина Йосифова (Валентина Лозова) изд. "Онгъл", Варна, 2013 г. ISBN 978-619-7079-06-7

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab