sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

МЕЧТИ, ЯБЪЛКИ И КАНЕЛА

2014

Валентина Лозова

Разкази автор Валентина Йосифова (Валентина Лозова) изд. "Онгъл", Варна, 2014 г. SBN 978-619-7079-43-2

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab