sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

КЪДЕ ГРЕШИМ НАЙ-ЧЕСТО. Наръчник по правопис и пунктуация със задачи за упражнения. 7-12 клас (в съавторство)

2004

Ваня Колева

Наръчник по правопис и пунктуация със задачи за упражнения автор Ваня Колева (в съавторство с Драгомир Чанков) изд. "Диоген.bg", С., 2004 ISBN 954-909-34-7-6 Помагалото „Къде грешим най-често? Наръчник по правопис и пунктуация със задачи за упражнения. 7-12 клас“ (София, „Диоген.bg“, 2004) се базира на наблюденията и опита на Ваня Колева като коректор и редактор. Структурирано е в две части. В първата част са изведени принципни положения, при които се допускат типични правописни и пунктуационни грешки. Представени са синтезирани, прагматично насочени правила, които, заедно с дадените примери, максимално улесняват моториката в овладяването на граматичните изисквания. Втората част – в огледален на съдържанието от първата вид, съдържа тестови задачи за упражнение, които са снабдени и със съответните отговори.

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab