sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ФОЛКЛОР, МИТОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА

2007

Ваня Колева

Студии и статии автор Ваня Колева изд. LiterNet, Варна, 2007 г. ISBN 978-954-304-288-3 Книгата „Фолклор, митология и литература“ (Варна, LiterNet, 2007) съдържа тринадесет студии и статии, посветени на представителни за българската литература художествени творби от периода между 70-те години на XIX век и 20-те години на ХХ век (съответно на авторите: Петко Славейков, Христо Ботев, Иван Вазов, Кирил Христов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Йордан Йовков). Книгата осмисля българската литература като гранична среща на два Канона. В по-ранния етап – българският литературен канон в първите му завоевания и неговата обвързаност с фолклорно-митологичните модели на патриархалното наследство. И в следващия стадий – 20-те години на ХХ век, към който се числи по нов начин и Йордан Йовков, – как чрез фолклорната памет се откроява и осмисля националната психология. Първият етап е на изразяване. Вторият етап е на разпознаване. Текстовете в книгата са родствени по единствената им цел – да бъдат проверени аналитично откъм генезиса им – дали той е религиозен, философски или социално-емпиричен.

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab