sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ТЯ, ЖЕНАТА

2010

Дима Димитрова †

Поезия Дима Димитрова, автор; ИК "Стено", Варна, 2010 ISBN 978-954-449-478-0

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab