sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ВЪЛЧА ЛЮБОВ, изд. 1986 г.

1990

Атанас Липчев †

Разкази и новели Атанас Липчев, автор колекция "Гласове" изд. "Български писател", С., 1986 г.

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab