sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

КРАДЦИ

2008

Атанас Липчев †

Роман Атанас Липчев, автор изд. "Фабер", Велико Търново, 2008 г. ISBN - 978-954-775-967-1

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab