sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ТЕЖКИ ПАРИ І част

2004

Атанас Липчев †

Роман 1 част Атанас Липчев, автор; Университетско издателство Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" (График ООД), Варна, 2004 г. ISBN 954-715-237-8

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab