sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ФУСТАНЕЛА

2009

Атанас Липчев †

Роман Атанас Липчев, автор изд. "Фабер", Велико Търново, 2009 г. ISBN 978-954-400-062-2

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab