sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

КНИГА за другите сетива, с които възприемаме изкуството

2020

сборник

сборник, Сдружение на писателите - Варна; изд. "Онгъл", 2020 г. ISBN 978-619-7373-76-9 -------------------- съставител Станка Бонева идея Нели Никова художник Венцеслав Антонов редактор Ваня Колева увод Станка Бонева послепис Ангел Дюлгеров коректори Ваня Колева, Станка Бонева автори: ПОЕЗИЯ Валентина ЛОЗОВА Ванилин ГАВРАИЛОВ Гергана СЛАВОВА Дима ДИМИТРОВА Димитър ЕФРЕМОВ Димитър КАНДЕВ Иван ДОЛСКИ Иван ЕДРЕВ Иван ОВЧАРОВ Иван СТАВРЕВ Илиян ТРОЯНСКИ Йонко ЙОНКОВ Катя ВАНГЕЛОВА Кера БОДУРОВА Матейна НУЛИС Марин БОЯДЖИЕВ Милена БЕЛЧЕВА Нели НИКОВА Никола АНКОВ Петър СТОЙКОВ Руска ДАСКАЛОВА Станка БОНЕВА Христо ВЕНЧАНЛИЕВ Ценка ИЛИЕВА ПРОЗА Ангел ДЮЛГЕРОВ Валентин ДИМИТРОВ Ваня КОЛЕВА Венеция ПАВЛОВА Данка СТОЯНОВА Димитър ЛЕОНДИЕВ Иван ДОБРОГЛЕДСКИ Иван КЬОСЕВ Илия ТОПЧИЕВ Кирил ГЕОРГИЕВ Кирилка СТОЙНОВА Марко ИЛИЕВ Павлина ЦИГАНЧЕВА Панчо НЕДЕВ Планимир ПЕТРОВ Радостина ДРАГОЕВА ХУМОР И САТИРА Венцислав БОЙЧЕВ Георги БЕРБЕНКОВ Донка КОЛЕВА Илия БЕРБЕРОВ Турхан РАСИЕВ

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab