sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

КЛЕТВАТА НА ВТОРИТЕ СТРЕЛЦИ

2009

Илиян Троянски

Илиян Троянски, автор; изд. "Галакта", Варна, 2009 г. ISBN 978-954-92254-1-9 ------------------- редактор Валери Станков , художник на корицата Гаро Кешишян оформление Делян Милчев предговор Теменуга Тенева коректор Татяна Събева

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab