sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ПЕВЕЦЪТ НА ДОБРУДЖА. Войната в творчеството на Йордан Йовков

2021

Христо Георгиев (Венчанлиев)

Литературно-исторически очерк Христо Венчанлиев, автор и съставител; Изд. "Онгъл", Варна, 2021 г. ISBN 978-619-7373-93-6

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab