sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

В ЛАБИРИНТА НА ЖИВОТА

2021

Ценка Илиева

Поезия автор Ценка Илиева предговор Ваня Колева ИК "Стено", Варна, 2021 г., ISBN 978-619-241-165-7

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab