sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

АДМИРАЛСКИ ЧАС

2016

Валентин Димитров

ИК „График“ Варна, 2016 г. Книгата включва 10 морски разказа. Сюжетите на пет от тях са свързани с Военноморските сили, на останалите – с гражданското корабоплаване. Два от разказите са награждавани в национални литературни конкурси.

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab