sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ЗАГЛАВИЯ

2014

Панчо Недев †

АВТОРСКИ КНИГИ: „Те бяха осемнайсет”, редактор Тодор Янчев– документална повест, „Народна младеж”, С., 1976 г. „Овъртайм”, редактор Тихомир Йорданов– повест, „Г.Бакалов”, Варна, 1977 г. „Път към светлината”, документална книга за слепите в България, ССБ, 1978 г. „Сияние над морето”, редактор Ваня Чанкова – документална на морска тематика, София, „Народна младеж”, 1986 г. „Луда Камчия”,редактор Кирил Гончев – роман, І-ва книга, „Профиздат”, София, 1988г. „Капитаните не умират”,Тодор Чонов – роман , „Хр.Г.Данов”, Пловдив, 1990 г „Луда Камчия”, редактор Станислав Пенев- роман, ІІ-ра книга „Колор принт”, Варна, 2007 г. „Разговорки” , редактор Иван Троянски– сатира, ИК „Гебер”, Варна, 2007 г. „Чуденки и питанки” – стихове за деца, ИК „Гебер”, Варна, 2009 г. „Захапки”, ред. Станислав Пенев – сатира, епиграми, „Колор принт”, Варна, 2009 г. „Захватки” – сатирична поезия, ИК ”Гитава”, София, 2010 г. „Епиграмада” – епиграми, Варна, PANBAL, 2011 г. „Луда Камчия”,редактор Станислав Пенев – роман, ІІІ-та книга на трилогията, „Славена”, Варна, 2011 г. „Обрулени от Вятъра на промяната”,редактор Тодор Янчев- разкази, „Славена”, Варна, 2011 г. „Внезапни хрумки”, редактор Турхан Расиев–афоризми, 2011 г, PANBAL, Варна. „Епиграмажи” – епиграми (подбрано), PANBAL, Варна, 2012 г. „Заливът на богините”– новела, Варна, „Славена”, 2012 г. „Страсти и красти, редактор Турхан Расиев – мисли и размисли , PANBAL, 2012 г. „Апострофи”,редактор Турхан Расиев (ехо от „Мъдростта на вековете”), сатирични коментари, Варна, PANBAL, 2012 г. „Победители”, редактор Петър Костов –(преживелици), сатира, проза, PANBAL, Варна, 2013 г. „Къща на кръстопът”, редактор Тодор Янчев – роман, PANBAL, Варна, 2013 г. „ОГЛЕДАЛО ЗА ОБРАТНО ГЛЕДАНЕ”, автобиографични разкази, спомени; авторско издание с дописване, Варна 2014 г. видео: "Щрихи от утрото": https://youtu.be/_ZJ2FkTrRjQ

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab