sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

ВОЕННОМОРСКА АЗБУКА

1998

Валентин Димитров

ИК „Зограф“ Варна, 1998 г. Изданието, адресирано към детско-юношеската публика, има за цел да запознае младите хора с Българските Военноморски сили. То разказва популярно, с използването на митове и легенди, интересни данни и събития и богат илюстративен материал (художник Христо Жаблянов) за историята и традициите на военния ни флот, различните кораби, техните задачи и бойни части, прибори и механизми, правила за поведение, флагове, котви, морски възли, униформи, ветрове, обучение и др. Книгата е структурирана по азбучния ред на първата буква от названието на всяка нова глава. Отделно от текстовата част, за всяка буква е дадено словесното й значение по старобългарската азбука (аз, буки, веди, глагол, добро, ест, живете и т.н.), начинът на предаването й с морзов код (точки и тирета,) и флажен семафор (бяло и червено флагче при различни положение на ръцете), командите, предавани чрез флажната сигнализация (един или комбинация от няколко флага) издигана на мачтата.

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab