sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

СОЦИАЛИЗМЪТ Е МЪРТЪВ! ДА ЖИВЕЕ СОЦИАЛИЗМЪТ!

2021

Тодор Бомбов

Подзаглавие: Шифърът на Маркс – Социализъм с човешко лице Публицистика в две части: "Държавата" и "Икономическа теория на социализма". Подготвяйки първото издание, авторът е арестуван през 1986 г. Книгата излиза за пръв път през 1993 г. от "Колор принт", Варна. изд. МС, Варна, 2021 г. ISBN 978-619-7328-47-9 Тодор Бомбов За "СОЦИАЛИЗМЪТ" Този труд е разделен на две автономни книги. Първата книга, Държавата, представя една радикално нова политическа система на обществото, която е най-демократичната система изобщо възможна! Това е напълно ново общество, едно наистина гражданско общество, което иначе в капиталистическата система е само една утопия! В тази книга разглеждам принципите на научния социализъм, т.е. всички онези принципи на марксизма за държавата, които изграждат социализма като политическа система на равноправие и реална пряка демокрация. Втората книга, Икономическа теория на социализма, е продължение и, доколкото знам, единствено продължение на най-великия труд на Маркс – Капиталът! Икономическата наука за социализма прави Марксовия социализъм вече напълно възможен. В тази книга разглеждам икономическите закони, които изграждат социализма като по-ефективна икономическа система от капитализма. Тези закони превръщат социализма в една автоматична икономика - нещо немислимо досега в историята на световните икономически отношения. Тези закони правят социализма най-пазарната икономика изобщо възможна. От 1917 до 1991 година тоталитарната система в СССР и Източна Европа беше наречена социализъм и дори с научно безсмислените и фалшиви имена комунизъм и комунистически режим! Изразът комунистически режим е оксиморон, израз от две взаимно изключващи се научни понятия. В този режим официалната идеология беше уж марксизмът, но в действителност той не можеше да търпи никаква марксистка критика. Напротив, тъкмо тази критика беше подложена на полицейско преследване и репресии като част от общия полицейски произвол на тоталитарния режим. Социализъм никъде и никога не е имало! Така нареченият “социализъм” надмина и най-краставите препоръки на Кейнс! Такъв регулиран държавен капитализъм, такава намеса на държавата в икономиката като “социализма”, даже и Кейнс не е мечтал! Неговият "планов капитализъм" на Запад е същият "планов социализъм" на Изток. Няма по-добро приложение на кейнсианството от “социализма” на ХХ век!

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти:

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.45

(c) AntoLab